development/debug

vzkernel-debug-debuginfo - Debug information for package vzkernel-debug

Website: http://www.kernel.org/
License: GPLv2
Vendor: Virtuozzo
Description:
This package provides debug information for package vzkernel-debug.
This is required to use SystemTap with vzkernel-debug-3.10.0-693.1.1.vz7.37.30.

Packages

vzkernel-debug-debuginfo-3.10.0-693.1.1.vz7.37.30.x86_64 [501.5 MiB] Changelog by Kirill Tkhai (2017-11-15):
- nfs: abort delegation in dying VE (Stanislav Kinsburskiy) [PSBM-77061]

Listing created by Repoview-0.6.6-4.el7